Take a fresh look at your lifestyle.

برابری جنسیتی یعنی چه؟

مشاغل، زنانه و مردانه، سخت و راحت ندارد! تناسب شغل با ویژگی های زنانه بی معنی است. از کار در معدن و کارگری تا آتش نشانی و کامیون رانی، زنان میتوانند و باید همپای مردان کار کنند!!

752038 genderrightsx 1408699705 257 640x480 500x300 - برابری جنسیتی یعنی چه؟

به گزارش مشرق، محمد عبداللهی در کانال تلگرامی اش نوشت:  در وهله اول، شاید گمان کنید منظور غربی ها و غربگرایان از این اصطلاح، فرصت های برابر اجتماعی، آموزشی، سیاسی و.. زنان با مردان است! یا حق تحصیل و شغل و دستمزد برابر و بهداشت و…  اما درست برخلاف این تصور ساده اندیشانه، در پس این اصطلاح خوش رنگ و لعاب، باطنی سمی و زهرآگین نهفته است! برابری جنسیتی اصطلاحی فمینیستی، فردگرا و ضدخانواده است. جالب آنکه کانون کلیدی سند 2030 نیز همین اصطلاح است! اما:

زن هم همپای مرد در خارج از خانه « کار» کند. بعنوان یک «وظیفه»، نه بعنوان یک «حق»! و به او دستمزد بدهیم! او وظیفه «نان آوری» دارد!

مشاغل، زنانه و مردانه، سخت و راحت ندارد! تناسب شغل با ویژگی های زنانه بی معنی است. از کار در معدن و کارگری تا آتش نشانی و کامیون رانی، زنان میتوانند و باید همپای مردان کار کنند!!

زن را دیگر به چشم « مادر» نبینید! او میتواند پدر هم باشد! (جواز همجنسبازی)!  این اصل! تحت عنوان حذف کلیشه های جنسیتی، اصطلاح فریبنده دیگر فمینیسم دنبال میشود! مادر بودن زن « کلیشه جنسیتی» است و باید حذف شود!! (بخوانید « خانواده» باید حذف شود)

ندیدن تفاوتهای طبیعی و بیولوژیک زن با مرد و تلاش برای دیدن زن به مثابه یک مرد.

در ظاهر «آزادی پوشش برای زن» و در باطن «آزادی چشم چرانی برای مرد»

اما ما به «عدالت جنسیتی» و «تناسب جنسیتی» قائلیم؛ نه به «برابری جنسیتی»

به تفاوتهای طبیعی و فیزیولوژیک زن و مرد احترام میگذاریم. زن مادر است و مرد پدر. (ارکان یک خانواده سالم)

زن حق شغل دارد ولی وظیفه نه. و شغل باید متناسب با ظرایف جسمی او باشد.

تقسیم کار زنانه و مردانه، اساس زندگی مشترک است. وظیفه نفقه، مهریه، تمام هزینه های زندگی و امنیت خانواده بر دوش مرد است و وظیفه آرامش خانواده بر دوش زن است (تمکین جنسی در قبال همسر) و هیچ تکلیفی برای مخارج مادی زندگی ندارد.

شغل زن نباید با حقوق همسر و فرزندش در تعارض باشد و حکومت و جامعه باید شرایط شغلی زنان و مادران را با وظایف همسری و مادری آنها هماهنگ کند. همه حقوقی چون: مرخصی زایمان و نگهداری اطفال (با حقوق) برای او و همسرش، ممنوعیت اخراج از کار به دلیل بارداری، حضانت فرزندان برای مادر تا 7سال، تقلیل ساعات کار، امنیت شغلی، برخورداری از تأمین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری و.. از الزامات عدالت جنسیتی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.