Take a fresh look at your lifestyle.

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: آیا یک شهروند خبرنگار تنها باید عکس و ویدئو تهیه کند و یا می تواند با نوشتن و یا ضبط صدا هم گزارش تهیه کند. نوشتن یک مطلب در مورد یک مشکل هم به عنوان یک گزارش شناخته می شود این هم یک فعالیت شهروند خبرنگاری است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.