Take a fresh look at your lifestyle.

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: شهروند خبرنگاران چطور می توانند فرهنگ غذای سالم را ترویج کنند. غذای سالم عبارت از رعایت در استفاده از غذا های سالم و دوری از غذا های مضر که باعث انواع مریضی ها می شود . مانند چربی. نمک زیاد. سرخ کردنی ها و…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.