Take a fresh look at your lifestyle.

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ ورزش برای سلامتی. اینکه شهروندان باید در هر سن و از هر جنسیتی ورزش کنند و برای حفظ سلامتی خود یک برنامه ورزشی مانند پیاده روی. دوش. ورزش های حرفه در باشگاه و غیره داشته باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.