Take a fresh look at your lifestyle.

تولید پلاستیک قابل بازیافت، از تنه درختان موز

محققان در استرالیا، فرایندی برای تبدیل تنه موز به نوعی پلاستیک ابداع کرده اند که برای بسته بندی مواد غذایی کاربرد دارد.

این محققان با استفاده از مواد روی درختان موز که به طور معمول پس از برداشت میوه دور ریخته می شود برای ساخت نوعی پلاستیک با قابلیت بازیافت کامل استفاده کرده اند.

banana - تولید پلاستیک قابل بازیافت، از تنه درختان موز

براساس تحقیقات، پرورش موز به گونه‌ی خاص یک فرایند کشاورزی است که دورریزهای زیادی دارد و تنها نزدیک به 12 درصد گیاه مصرف می شود. با اینکه می توان از تنه درخت موز برای تولید کامپوست یا در صنایع نساجی استفاده کرد، اما همواره تنه درختان دور ریخته می شوند.

گفتنی است که آزمایش ها نشان داده که از این ماده هیچ گونه ترکیبات مضری به ماده غذایی نشت نمی کند.

محققان اکنون به دنبال شُرکای صنعتی هستند تا فرایند مذکور را در سطح تجاری و به شیوه ای صرفه جویانه اجرا کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.