Take a fresh look at your lifestyle.

رعایت حقوق شهروندی

توجه داشتن به افراد دیگر به عنوان یک شهروند، هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مانند موتر، ملی بس و تاکسی و  حتی استفاده از هواپیما و کشتی! یکی از نمونه های بارز رعایت حقوق شهروندی است.

hhh 300x181 - رعایت حقوق شهروندی

احتمالا برای شما هم تا به حال پیش آمده که وقتی سوار موتر، بس شهری هستید، بغل دستی شما بی اینکه توجهی به حضور شما بکند، با خیالی آسوده فضای بیشتری از مکان مشترک و عمومی را به خودش اختصاص داده است و تنها به راحتی خیال و جای خودش فکر کرده است و این رفتار یکی از موارد نقض رعایت حقوق شهروندی محسوب می شود.

این مسئله به سادگی می تواند باعث آزردگی خاطر شما شود چرا که شما احساس می کنید مورد توهین قرار گرفته اید. هر چند موضوع می تواند با یک صحبت یا تذکر ساده برطرف گردد اما در برخی مواقع هم به یک جنجال و بگو مگوی شدید بدل می شود.

در مقابل، داشتن دقت نظر و رعایت حدود خود و احترام به شرایط سایر افراد در مکان های عمومی، نشان دهنده ی شخصیت و منش والای انسانی ما خواهد بود و در نهایت تامین کننده ی آرامش خاطر خود و سایر شهروندان در مدت زمانی ست که با هم در یک مکان مشترک حضور داریم. انتخابش با ماست.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.