Take a fresh look at your lifestyle.

روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

در حالی که هیچ راهی برای ایجاد یک پوشه واقعا “مخفی”برای یک کاربر مشخص نیست، شما می توانید فایل های و پوشه های حساس خود را از جستجو های کامپیوتر به طور منظم با تغییر چند ویژگی سیستم (PC) مخفی کنید. پس از انجام این کار، فایل جدید شما  مخفی خواهد بود.

روش 1

پنهان کردن فایل شما (ویندوز)

FOLDER 1 300x226 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

روی دسکتاپ خود کلیک راست کنید ابتدا باید یک فایل ایجاد کنید.

FOLDER 2 300x225 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

روی “New” حرکت دهید.

FOLDER 3 300x224 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

بر روی یک نوع فایل کلیک کنید. “Folder”یا “Text Document”  انتخاب سریع و ساده است.

FOLDER 4 300x223 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

یک نام برای پوشه خود وارد کنید.

FOLDER 5 300x227 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

اینتر ↵ را بزنید.

FOLDER 6 300x224 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

روی فایل خود راست کلیک کنید

FOLDER 7 300x227 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

روی Properties کلیک کنید.

FOLDER 8 300x227 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

تیک “Hidden” را بزنید.

FOLDER 9 300x227 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

روی OK کلیک کنید. فایل شما در حال حاضر پنهان است، به این معنی که در جستجوها یا برنامه File Explorer شما نمایش داده نخواهد شد.

فایل شما نیز به معنای واقعی کلمه مخفی است مگر اینکه رایانه شما در حال حاضر فایلها و پوشه های مخفی را نمایش دهد.

روش 2

پیدا کردن فایل شما (ویندوز)

FOLDER 10 300x227 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

“hidden files” را در نوار جستجوی شروع کنید.

FOLDER 11 300x228 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

روی “Show hidden files and folders” کلیک کنید. این باید اولین مورد در لیست جستجو باشد.

FOLDER 12 300x224 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

روی  “Hidden files and folders” را دوبار کلیک کنید. اگر این گزینه در حال حاضر دو گزینه زیر را در زیر آن نشان می دهد، این مرحله را رها کنید.

FOLDER 13 300x227 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

روی “Show hidden files, folders, and drives” کلیک کنید.

FOLDER 14 300x225 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

روی OK کلیک کنید.

FOLDER 15 300x228 - روش پنهان کردن فایل یا پوشه در کامپیوتر

منوی “Hidden files” را ببندید.

شما اکنون شما باید فایلی را که قبلا پنهان کرده اید را ببینید! برای نشان دادن ویژگی “پنهان” آن شفاف ظاهر می شود.

برای مخفی کردن فایل های خود، به منوی “Hidden files and folders” بروید و روی “Don’t show hidden files, folders, or drives” کلیک کنید.

موضاعات مرتبط:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.