Take a fresh look at your lifestyle.

موتورسیکلت برقی ارزان و با صرفه تولید شد    

موتورسیکلت برقی ای که با هر بار شارژ، 71 مایل در ساعت را می تواند بپیماید

یک شرکت در اسپانیا، موتورسیکلت برقی ای ساخته که با هر بار شارژ، 71 مایل در ساعت را می تواند بپیماید

این موتورسیکلت برقی یک موتور 11 کیلووات ساعتی دارد که درمدت چهار ثانیه سرعت آن از صفر به 31 مایل در ساعت می رسد و با یکبار شارژ می تواند ٧١ مایل طی کند.

برقی - موتورسیکلت برقی ارزان و با صرفه تولید شد      

در مورد مصارف این موتورسیکلت برقی گفته شده که در یک هفته 100 مایل را با هزینه یک پوند، طی می کند.

این در حالی است که یک موتور سیکلت معمولی با سوخت فسیلی با مخزن پُر می تواند دو برابر این مسافت را طی کند و هزینه پر کردن باک آن حدود 20 پوند است، از همین رو این موتر سیکلت برقی با توجه به هزینه شارژ بسیار با صرفه تر است.

گفتنی است که موتورسیکلت برقی در نتیجه تقاضای روزافزون مسافران شهری برای وسایل نقلیه بدون سوخت فسیلی تولید شده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.