Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

آموزش تصویربرداری

روایت خبر – آیا خبر جدید است؟ آیا می‌توانید گزارش خلاقانه‌ای برای خبر تهیه کنید؟

آیا خبر جدید است؟ آیا می‌توانید گزارش خلاقانه‌ای برای خبر تهیه کنید؟ بهترین راه برای کنار هم گذاشتن اجزاء سازنده گزارش چیست؟ پاسخی که به این پرسش‌ها می‌دهید نقش مهمی در اثربخشی گزارشتان…

برای ویرایش خوب عکس‌ها خبری باید چند مساله را در نظر بگیرید.

همه عکس‌هایی را که گرفته‌اید، یا برای خبر انتخاب کرده‌اید، بازبینی کنید. عکس‌های مشابه را مقایسه کنید، آن‌ها را در قطع‌های گوناگون برش بزنید و ببینید کدام یک برای داستان خبر مورد نظر بهتر…