Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

آموزش شهروند خبرنگاری

نوشتن برای تلفن همراه

نوشتن خبر و تولید مطلب برای تلفن همراه مهارت خاص خود را می‌طلبد. از نقاط قوت اصلی تلفن همراه یکی این است که همیشه همراه مخاطب است و کارهای مختلفی می‌شود با آن کرد. ولی برای استفاده حداکثر از…

نوآوری در خبرنگاری

نوآوری هدف هر خبرنگاری است. این راهنما بر اساس سخنرانی‌ها و دوره‌های آموزشی کوین مارش، سردبیر پیشین برنامه "امروز"، برای خبرنگارن بی‌بی‌سی تهیه شده. دلیل اینکه ما این شغل را انتخاب کردیم…

شبکه‌های اجتماعی (حق نشر)

هنگامی که از شبکه‌های اجتماعی برای پیدا کردن محتوای خبری استفاده می‌کنید، همیشه به مسئله حق نشر و استفاده معقول از آن محتوی توجه کافی نشان دهید. با این‌که امروزه تعداد افرادی که اطلاعات…

برای ویرایش خوب عکس‌ها خبری باید چند مساله را در نظر بگیرید.

همه عکس‌هایی را که گرفته‌اید، یا برای خبر انتخاب کرده‌اید، بازبینی کنید. عکس‌های مشابه را مقایسه کنید، آن‌ها را در قطع‌های گوناگون برش بزنید و ببینید کدام یک برای داستان خبر مورد نظر بهتر…