Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

آموزش گزارش نویسی

تجزیه و تحلیل رسانه ها و روزنامه نگاران در فضای بین الملل از زبان یک روزنامه نگار

یک: ناشران به کاربران نزدیک‌تر و از آگهی دهندگان و سرمایه گذاران دورتر شده اند: الگوی تجاری که به حمایت آگهی دهندگان متکی بود، تقریبا از بین رفته و منسوخ شده است. عمده‌ی خرید و فروش خودکار…