Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

برنامه شهروند خبرنگار

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: اموال عمومی و عامه دارای های یک کشور هستند. شهروند خبرنگاران می توانند با تهیه گزارش های متنوع مردم را به حفظ اموال عمومی تشویق نمایند. اموال عمومی مثل پارک ها. سرک ها.…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: خبر درست و واقعی چیست و شهروند خبرنگاران چطور می توانند با استفاده از فعالیت شهروند خبرنگاری اقدام به تولید خبر و اطلاع رسانی بی طرفانه نمایند . چطور می توانند رویداد های…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ ورزش برای سلامتی. اینکه شهروندان باید در هر سن و از هر جنسیتی ورزش کنند و برای حفظ سلامتی خود یک برنامه ورزشی مانند پیاده روی. دوش. ورزش…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: شهروند خبرنگاران چطور می توانند فرهنگ غذای سالم را ترویج کنند. غذای سالم عبارت از رعایت در استفاده از غذا های سالم و دوری از غذا های مضر که باعث انواع مریضی ها می شود .…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: آیا دختران جوان هم می توانند شهروند خبرنگار باشند؟ چطور می توانند فعالیت شهروند خبرنگاری داشته باشند. آیا با نوشتن یک متن. خوانش یک شعر و ثبت صدا می تواند یک فعالیت شهروند…