Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

حقوق شهروندی

حقوق شهر وندی و عدالت اجتماعی

حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشآت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصری که آن را عصر تکنولوژی…

 حقوق شهروندی

حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های افراد اجتماع در قبال یکدیگر و دولت و شهر و اجتماع میباشد.حقوق شهروندی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه…

رعایت حقوق شهروندی

توجه داشتن به افراد دیگر به عنوان یک شهروند، هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مانند موتر، ملی بس و تاکسی و  حتی استفاده از هواپیما و کشتی! یکی از نمونه های بارز رعایت حقوق شهروندی است.…

حقوق شهروندی چیست

امروزه اغلب افراد در محیط‌های شهری زندگی می‌کنند و آنچه مسلم است این است که در فضای زندگی شهری رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می‌پذیرد. لذا آنچه در روند این نوع زندگی…

نوشتن برای تلفن همراه

نوشتن خبر و تولید مطلب برای تلفن همراه مهارت خاص خود را می‌طلبد. از نقاط قوت اصلی تلفن همراه یکی این است که همیشه همراه مخاطب است و کارهای مختلفی می‌شود با آن کرد. ولی برای استفاده حداکثر از…

گفتاری در مورد حقوق شهروندی

حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين‌المللي و حقوق ملل است و ارزش ذاتي اين مقوله تا جايي است كه آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندي و حقوق بشر در اعلاميه…