Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

(#06#*)

روش های تشخیص اصل بودن گوشی

گوشی های مبایلی که به صورت قاچاق وارد کشور شده و رجیستر نمی شود، معمولا در حین استفاده مشکل ساز خواهند بود؛ هنگ می کنند، به روز نمی شوند، با بعضی برنامه ها بخصوص فارسی سازها مشکل دارند و…